เมนู

เนื้อหา

ชื่อบริษัท บริษัท อะมะดะ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่

นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ)
88/41  หมู่ที่ 4  ตำบลคลองสวน  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ  10560

โทรศัพท์ : (66)-2170-5900
โทรสาร : (66)-2170-5901

ฝ่ายเซอร์วิสคอลเซ็นเตอร์ : (66)-2170-5999

ฝ่ายบัญชี : (66)-2170-5908

เว็บไซต์ http://www.amada.co.th
อีเมล์ info@amada.co.th
กรรมการผู้จัดการ มิสเตอร์ ชูอิจิ  โคจิมะ
ก่อตั้งเมื่อ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2538
ผลิตภัณฑ์หลัก - Press/Sheet metal fabrication machinery
- Cutting, Drilling and Bending of metal sheets
- Shear/Punch machinery
- Cut and drill hard materials such as steel frames