ติดต่อเรา บริษัท อะมะดะ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อะมะดะ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) 88/41 หมู่ 4 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทร: +66 2170-5900
แฟกซ์: +66 2170-5901
8.30 น. - 17.15 น.

สำนักงานใหญ่ และศูนย์เทคโนโลยีอะมะดะ


บริษัท อะมะดะ (ประเทศไทย) จำกัด


นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) 88/41 หมู่ 4 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

P: +66 2170-5900

F : +66 2170-5901


นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) 88/41 หมู่ 4 ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

P: +66 2170-5999

F : +66 2170-5901