เมนู

แผนก : ตำแหน่ง

Engineering Team : แผนกขาย

งานหลักของเราคือ ทำหน้าที่ติดต่อ และแนะนำเครื่องจักรที่ตรงกับความต้องการให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จนกระทั่งสามารถปิดการขายได้

แผนกขาย

พนักงาน