เมนู

แผนก : ตำแหน่ง

Engineering Team : แผนกที่ปรึกษา

งานหลักของเราคือ ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ รวมไปถึงลูกค้าในด้านข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องจักรและซอฟท์แวร์ สาธิตการทำงานของเครื่องจักรและทดลองทำชิ้นงาน ให้คำปรึกษาการใช้งานเครื่องจักรและการผลิตชิ้นงาน จัดอบรมการใช้งานซอฟท์แวร์ รวมไปถึงการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ทางเทคนิค และเพื่อส่งเสริมการขาย

แผนกที่ปรึกษา

พนักงาน