เมนู

แผนก : ตำแหน่ง

Engineering Team : แผนกแม่พิมพ์

งานหลักของเราคือ ทำหน้าที่ติดต่อ และแนะนำแม่พิมพ์ที่ตรงกับความต้องการให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จนกระทั่งสามารถปิดการขายได้

แผนกแม่พิมพ์

พนักงาน