เมนู

แผนก : ตำแหน่ง

Support Team : แผนกโลจิสติก

รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการการขนส่งสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการนำเข้าไปจนถึงการส่งมอบให้แก่ลูกค้า รวมถึงการบริหารจัดการสถานที่จัดเก็บสินค้า

แผนกโลจิสติก

พนักงาน