เมนู

แผนก : ตำแหน่ง

Support Team : แผนกโซลูชั่น

งานหลักของเราคือ ดูแลระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์บริษัท ระบบคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์คทั้งหมดในสำนักงาน รวมถึงให้การสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมทางด้านเอกสาร แคตตาล็อค และสื่อต่างๆ สำหรับการจัดงานนิทรรศการ

แผนกโซลูชั่น

พนักงาน