เมนู

แผนก : ตำแหน่ง

Support Team : แผนกบุคคล

"ทรัพยากรบุคคล" ถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดสำหรับทุกบริษัท
หน้าที่หลักของเราคือ ดูแลทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การดำเนินงาน ไปจนถึงการสนับสนุนพนักงาน หรืองานทั้งหมดที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล

แผนกบุคคล

พนักงาน