ปฏิทิน

เนื้อหา

งานแสดงเครื่องจักรและสัมมนา "High efficient fiber combination machine with automation system : LC2512C1AJ"
Place: ศูนย์เทคโนโลยีอะมะดะ

"High efficient fiber combination machine with automation system : LC2512C1AJ"

  • วันที่    : 29 กันยายน 2563
  • สถานที่  : ศูนย์เทคโนโลยีอะมะดะ
  • เวลา    : 10.00 น. - 16.00 น.
  • รอบการบรรยาย  : รอบเช้า     10:30 น.
  •                        รอบบ่าย    14:00 น. (พร้อมด้วยสัมมนาออนไลน์)

รายละเอียด : แนะนำฟังก์ชั่นและประสิทธิภาพที่ได้จากการใช้เครื่อง Combination LC2512C1AJ พร้อมระบบ Automation

หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการร่วมงานสัมมนาสามารถฟังสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ได้ 

ลิงค์และ QR code สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

qr-code_invite_202009.png

Download