ปฏิทิน

เนื้อหา

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเลเซอร์
Place: ศูนย์เทคโนโลยีอะมะดะ

Event_202103_th.png

>> หัวข้อสัมมนา <<

  • ข้อดีของการใช้ NANO JOINT และวิธีการปรับ CUTTING CONDITION.

  • การตั้งค่าให้เปลี่ยนโต๊ะโหลดงานอัตโนมัติ เพื่อใช้งานร่วมกับโหมด SCHEDULE.

  • การทำโปรแกรมสำหรับเผาฟิล์ม และการปรับค่า CUTTING CONDITION.

  • การกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานเครื่องจักร

  • การเช็คและการปรับตั้งค่าอุปกรณ์ ที่ต่อร่วมกับเครื่องเลเซอร์ (DUST COLLECTOR, CHILLER)

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนสัมมนา